Indický Ladakh – Malý Tibet

Pavel Svoboda - Ladakh (3)

Dvouměsíční cesta (srpen a září) po budhistickém severoindickém Ladakhu. Hlavní město Leh se nachází ve výšce 3500 metrů a na přilehlé údolí řeky Indu z výšky hledí celá řada buddhistických klášterů. Aklimatizační výlety po údolí Nubra a Suru (sedmitisícovka Nun) a poté přechod rozeklaného pohoří Zanskar. Přes vysoká sedla mezi oázami v podobě tradičních vesniček s prastarými kláštery a přátelskými mnichy. Při sklizni obilí ze skromných horských políček si člověk uvědomí, jak těžký život v těchto horách je. Na náhorní plošině v hraničním pásmu s Tibetem leží velká a krásná jezera Tso Moriri, Pangong Tso a slané Tso Kar, toto je pravý Changthang – země kočovných pastevců. „Džulééé“, jak rádi s úsměvem na tváři zdraví místní.

 

Geograf, fotograf a nadšený přednášející, jehož multimediální projekce již měly přes 300 repríz! Po velké sedmiměsíční cestě napříč Jižní Amerikou se Pavel právě vrátil z další velké cesty po Asii. Více na www.photo-svoboda.cz