INDIE očima velvyslance

Indie - 2 - foto Karel Wolf

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dříve zastával funkci velvyslance v Austrálii. Do července 2010 byl náměstkem ministra zahraničních věcí pro právní a konzulární problematiku a aktuální politické otázky. Po nástupu Karla Schwarzenberga na místo ministra zahraničních věcí byl, jako člen ČSSD, z pozice náměstka odvolán a vyslán jako velvyslanec do Austrálie. Do širšího povědomí české veřejnosti se zapsal především jako dlouholetý velvyslanec při OSN, kde se stal v historii prvním českým předsedou rozpočtového výboru, a také v souvislosti s úspěšným vyřešením případu zadržení českých entomologů v Indii v roce 2008, kde tehdy působil jako velvyslanec ČR. Kmoníček je znám jako mediálně obratný a na veřejnosti často vystupující diplomat, který se nevyhýbá složitějším a citlivým případům.

Hynek Kmoníček je ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dříve zastával funkci velvyslance v Austrálii.