Latinská Amerika – touha kondora

Martina Paskova - Vikuně

Kus Země omývaný oceány, lemovaný sopkami, vzývaný revolucionáři a milovníky koky i výborné kávy umí vždy znovu překvapit!

Projdeme čarokrásnými krajinami, kde zlato, smaragdy, šperky a vzácné relikvie předkolumbovské civilizace Inků, Aztéků, Mayů, Muisců kdysi lákaly španělské dobyvatele, kde koka dodnes vábí drogové gangy, rozsáhlé planiny a pampy ziskuchtivé velkostatkáře, kteří pobuřovali guerillové zbojníky. A dnes tato nespoutaná kráska bez make-upu láká zážitkuchtivé turisty. Původní obyvatelé brání svou Matku Zemi a identitu, prosazují nároky na svou půdu a hledají svůj způsob života v této moderní době. Vůně organické kávy a kukuřičných specialit pulsují krajinou sopek přinášejících nebezpečí i úrodu.

Ing. Martina Pásková, PhD. je absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě UK. V současnosti pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde působí jako expertka v oblasti koordinace a podpory činnosti národních geoparků, jakožto nástroje interpretace a identifikace s dědictvím Země. Působí také na Univerzitě Hradec Králové, kde přednáší na téma udržitelnost cestovního ruchu, teorie cestovního ruchu, metodologie a ekologie. Její současné akademické působení směřuje do oblasti etno-ekologie a geo-antropologie, konkrétně se zabývá potenciálem tradičních znalostí místních a původních obyvatel o přírodě pro aplikaci principů udržitelného rozvoje především v oblasti cestovního ruchu. Jejím zájmem i životní filosofií je nezávislé cestování a poznávání života odlišných kultur.