ZDRAVÝ ŽIVOT A OTUŽOVÁNÍ

Andrej Matko - otuzovani (2)

Celý život sa venujem štúdiu telesnej a duševnej vitality. Všetko so všetkým súvisí a najnovšie vedecké štúdie potvrdzujú skutočnosť, že  my sami sme tvorcami nielen nášho šťastia, ale predovšetkým nášho zdravia. Nový vedný odbor, tzv.  „epigenetika“, sleduje súvislosti medzi spôsobom života a kvalitou, resp. nekvalitou a s ňou súvisiacou degeneráciou našich génov.

Degenerácia génov je v skratke zhoršená činnosť buniek, orgánov či celého organizmu, ktorá sa odráža v starnutí vedúcemu k smrti.

Nasledovnými prostriedkami možno nedosiahneme večný život, ale určite dokážeme spomaliť starnutie:

  • Strava plná vitálnych látok  a redukcia prijímaných kalórií (prerušovaný pôst).
  • Dýchanie a dychové cvičenia Wima Hofa, v ktorých sa hyperventilácia strieda so zadržiavaním dychu. V tele sa v tom čase spúšťajú ozdravné mechanizmy aj otvára sa okno do iných dimenzií (tzv. tretie oko či epifýza).
  • Pohyb a vystavovanie tela prírodným živlom vrátane chladu.

Vitálna strava + pohyb + dýchanie + otužovanie + mentálna hygiena = zdravý, silný a radostný človek

Andrej sa celý život sa venuje štúdiu telesnej a mentálnej vitality. Propagátor vitariánstva, teda živej, tepelne neupravenej rastlinnej stravy. Inštruktor metódy Wima Hofa. Cestovateľ, sprievodca a dobrodruh. Vydavateľ kníh zdravého životného štýlu a duchovných kníh a audio CD. Na expedícií sa môžete oboznámiť a ja vyskúšať si techniky dýchania, otužovania, aj mentálneho fokusu = naučiť sa sebadisciplínu a prekonávanie prekážok. Aby ste sa vrátili domov SILNÍ & ZDRAVÍ & RADOSTNÍ!