Taneční vystoupení

Taneční vystoupení se koná v hlavním Kongresovém sále

SOBOTA 18.3.2023 - 11:45

11:45 – Orientální tanec Raqs Sharki (Tereza Najberková)

Raqs sharqi je klasický egyptský styl břišního tance, který se vyvinul v první polovině 20. století. Tereza je členkou taneční skupiny Kintari. Věnuje se orientálním tancům a tancům JV Asie. www.kintari.org

 

 

 

SOBOTA 18.3.2023 - 15:30

15:30 – indický tanec Bollywood (NAPLNO dance & yoga center)

Bollywood NAPLNO dance & yoga centre – indický filmový tanec Taneční studio Naplno dance & yoga centre se stalo oázou a centrem pohybu přímo v samotném centru Prahy. Vedle pravidelných tanečních kurzů, můžete navštívit také jógu, meditace a různé žánrové dýchánky. Na festivale Kolem světa zatančí bollywoodské tanečnice tohoto studia veselé a pestré bollywoodské choreografie, které se snoubí s klasickým indickým tancem Kathak pocházející ze severu země.

 

NEDĚLE 19.3.2023 - 11:45

11:45 – Bharatanatyam – tradiční indický chramový tanec (Diana Králová a Raila Šulc Hlavsová)

  

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 19.3.2023 - 14:15

14:15 - Indický tanec Dandiya - Taneční skupina Kintari:

Skupina sdružuje české a indonéské tanečnice a v ČR prezentuje tance JV Asie především pak tance indonéské. Všechny vystoupení, workshopy a jiné prezentace skupiny jsou určeny k realizaci rozvojových projektů Kintari v Indonésie (podpora vzdělání chudých dětí). Více na www.kintari.org.