ARTHUR F. SNIEGON, zoolog: Sloni Afriky

Arthur Sniegon pomáhá zachránit slony. Na černém kontinentě jich ochranu potřebují tisíce