Covid-19

PRAVIDLA PRO VSTUP NA FESTIVAL

1. Ve všech vnitřních a venkovních prostorách výstaviště PVA EXPO musí mít návštěvník starší 12 let zakryté dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem.

2. Pro vstup na veletrh musí návštěvník starší 12 let splňovat jednu z podmínek

  • A. Očkování • od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem.
  • B. Prodělané onemocnění COVID–19 • Prodělané onemocnění v předchozích 180 dnech Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.
  • C. Negativní test (platné jen pro osoby od 12 do 18 let věku / osoby s nedokončeným očkováním / osoby, které se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat) • RT- PCR test ne starší 72 hodin Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

3. Návštěvníkům se nařizuje udržovat alespoň 1,5 m rozestupy s výjimkou členů jedné domácnosti.

4. Prosíme návštěvníky, aby využívali desinfekci rukou.