15 mesiacov v Južnej Amerike

Michal Knitl - jizni amerika (2)

Výber toho najlepšieho z 15 mesačnej cesty po Južnej Amerike, ktoré by sa dalo rozdeliť do troch častí: dobrovoľníctvo, couchsurfing a turistika. Šesť mesiacov dobrovoľníctva v Uruguaji, Čile, Brazílii a Bolívii s mládežou a na farmách, viac ako štyri mesiace Couchsurfingu u domácich ľudí a viac ako 1000 prešlapaných kilometrov v horách od Patagónie až po Peruánske Andy.

Michal Knitl (1983) po vyštudovaní Manažmentu ľudských zdrojov išiel namiesto do kancelárie do hôr a stal sa snowboardovým inštruktorom. Obul túlavé topánky a strávil 15 mesiacov v Južnej Amerike a rovnako dlho bol i na ceste cez Strednú Áziu až do Bangladéša. O prvej ceste napísal cestopis, dva ďalšie sú na ceste. Je najaktívnejším couchsurferom zo Slovenska.