Afrika a vědecké expedice (Etiopie, Evropa, Súdán, Egypt)

MARTIN FROUZ - _MFR4783_u_FotoMartinFROUZ

… aneb “cestování časem a prostorem, za předky a uměním“.

Slovem i obrazem si v rychlosti projdeme cestu našich předků od jejich africké kolébky v oblasti Etiopie, odkud putovali do Evropy, kde se objevuje i první umění, aby se někteří z nich navrátili nazpět do Afriky a rozvíjeli zde své umělecké projevy. Většina prezentovaných fotografií vznikala na vědeckých expedicích do Afriky pod vedením prof. Miroslava Bárty nebo prof. Jiřího A. Svobody. Krom snímků krajin a umění se něco dozvíte i o běžném životě na vědecké expedici. Můžeme i podiskutovat o rozdílech v turistickém/zájmovém a odborném/vědeckém cestování.

Martin Frouz (1970) Fotograf, dokumentátor, pedagog (Absolvent ČVUT FSI a Katedry fotografie FAMU Praha a doktorského studia FAMU) Spolupracuje s Českým Egyptologickým ústavem FF UK,  Archeologickým ústavem AV ČR Brno a Praha, a obdobnými vědeckými a muzejními institucemi, Pravidelně spolupracuje i s médii například National Geographic Česko, MF Dnes a další. Oceněn v soutěži Czech Press Photo – Zlatým okem (2002, 2007), Kalendář roku (2014), Pravidelně publikuje v knižních i časopiseckých výstupech, odborných i popularizačních. S jeho tvorbou se můžete setkat prostřednictvím velkoplošných zvětšenin na mnoha individuálních či skupinových výstavách neb i v elektronických prezentacích.