Avií do Mongolska a Ruska

Vojtech Wertich - Avie-Amálka a my

To takhle zavřete devět lidí do obytné Avie, která už má čtyři křížky na krku a vyrazíte na dva měsíce do Mongolska a Ruska. Výprava dlouhá osmnáct a půl tisíce kilometrů dvěma kontinenty a pěti zeměmi – především Mongolskem. Mongolsko je zemí velkých vzdáleností a kontrastů, kde můžete dýchat prach a písek vyprahlých plání a hor na jihu, projíždět nekonečnou zelenou stepí či se ztratit v modřínové tajze na severu. A můžete se také v jurtě napít zkvašeného kobylího mléka, chroustat extrémně tvrdý sýr anebo si dát luxusní saunu a večeři v Ulanbátaru.


Pracuje jako geolog na své brněnské alma mater, většinu volného času věnuje cestování, ideálně s báglem na zádech a mapou v ruce kdekoli v přírodě. Netradičně jako přibližovadlo využívá od roku 2013 devítimístnou obytnou Avii z roku 1974, které říká base camp (a obývák) na kolečkách. Projel s ní Rusko, Mongolsko, Skandinávii, Maroko, Západní Saharu, Balkán a na rok 2017 chystá velkou výpravu napříč Jižní Amerikou.