Bhútán

Rudolf Švaříček - bhutan

Poslední ŠANGRI-LA se přezdívá Bhútánu. ZEMĚ HŘMÍCÍHO DRAKA je plná draků a penisů legendárního mnicha Kunleye. Poslední stát světa bez televize a internetu dnes drží jiné primáty. Otroctví bylo zrušeno 1956, první silnice vznikla 1962. Individuální turistika zde neexistujet. Platí zákaz kouření, v úterý i alkoholu. Král se stará o růst ne HDP, ale hrubé národní ŠTĚSTÍ. Turnaje v lukostřelbě tryskají radostí, čhamové tance nadělují spiritualitu. Magické zvyky, rituály a tradice jsou plné emocí. Na vrcholy hor se nesmí, sídlí tam bohové. Kuriózní je národní park Sněžného muže, yeti je zde fenomén. Odhalíme nejen tajemného sněžného muže, ale i další kouzla, záhady a tajemství…

český cestovatel, fotograf, horolezec, vodák, potápěč a dobrodruh. Jednatel cestovní kanceláře LIVINGSTONE. Vizionář s širokým záběrem aktivit. Má za sebou mimořádné výkony v průzkumu extrémních oblastí i řadu úspěšných expedic: Polar 89 (se psím spřežení na polár), Marco Polo (napříč Asií), Hedvábná stezka (rok a půl asijskými státy), Živá Afrika (napříč Afrikou v modulu Tatry). Věnuje se hlavně oblastem izolovaných etnik. Publikuje úspěšné knihy, spolupracuje s televizemi, moderuje, pořádá výstavy s rekordní návštěvností, osnuje happeningy. Extrémní dobrodruh, zároveň šarmantní společník a obratný diplomat. Gejzír myšlenek a nápadů s abnormálním nasazením a výdrží...