Doktor od Viktoriina jezera

IMG_6030

Uganda – tu pro mnoho lidí symbolizují horské gorily, pohoří Rwenzori nebo národní park Murchison falls. Pro hematologa je Uganda zemí, kde se ročně narodí 25 000 dětí se srpkovitou anémií, z nichž bez péče většina zemře do 5 let života. Že nevíte, co to je srpkovitá anémie? Jak se projevuje? A co s ní mají společného komáři, když jde o vrozené onemocnění? Rádi vám ukážeme obě tváře Ugandy.

Vyprávění o zemi, kterou máme procestovanou křížem krážem, o lidech, o zvířatech hlavních národních parků a také o našem zdravotnickém projektu ve venkovské oblasti Ugandy, kde téměř polovina našich pacientů žije pod hranicí chudoby a kde specializovaná lékařská péče skutečně zachraňuje životy.

Více o nás na www.ssuubo.cz

V civilním zaměstnání manažer obchodní firmy v chemickém průmyslu. Ve volném čase pak cestovatel. V roce 2020 spoluzaložil nadační fond SSUUBO, který zajišťuje díky podpoře českých dárců financování léčby a provoz kliniky, ale především systematicky vzdělává místní personál v péči o děti se srpkovitou anémií.

Vystudoval Všeobecné lékařství na Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, dvacet let pracoval jako hematolog ve Fakultní nemocnici Brno a Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2020 spoluzaložil nadační fond SSUUBO a kliniku pro léčbu dětí se srpkovitou anémií v chudém vesnickém regionu Buikwe v Ugandě.