Egypt – Sinaj

KOP_MG_1082

Sinaj, brána mezi Afrikou a Asií. Sinaj není Egypt, je to svět sám pro sebe. Zatímco na severu po jeho pláních odjakživa pronikala vojska nesčetných národů, na jeho jihu se přímo od břehů Rudého moře, pro nás nejbližšího tropického moře s úžasným bohatým podmořským životem, zvedají strmé štíty hor. Rostou až do výše přes 2500 metrů a jsou tak nejvyšší v celém Egyptě. Místní jim říkají dahab – Zlaté hory – podle barvy, jakou mají při východu slunce a skrývají překrásné kaňony, skalní štíty, zapadlé oázy a prastaré křesťanské kláštery. Právě zde se nachází nejposvátnější bod tří ze čtyř hlavních světových náboženství, Mojžíšova hora. Také různorodost pouště, která tvoří 95% povrchu celého Egypta, je právě tady ohromující. Sinaj, to je 60000 čtverečních kilometrů divočiny.

V roce 1976 vstoupil do ilegálního skautského oddílu, který ho nasměroval k celoživotnímu zájmu o cestování a přírodu. Od roku 1992 publikuje v řadě periodik (Reflex, Týden, Právo), včetně cestovatelských (Koktejl, Cestopisy, Českopis). Jako jeden z nemnoha autorů si ke svým reportážím pořizuje zároveň i vlastní fotografie, které už několikrát také vystavoval. V letech 2006 - 2010 pracoval jako redaktor deníku Právo, od té doby je na volné noze. V současnosti je šéfredaktorem jedněch právnických novin. V minulosti sloužil mimo jiné tako v Aktivních zálohách. Mezi jeho koníčky patří kromě cestování také létání, fotografování, dobrá vína a střelba.