Etiopie – obřady a rituály

Roman Burda - etiopie (3), small

Beseda s Romanem Burdou – autorem fotografické publikace ETHIOPIA OMO RIVER je přehlídkou fotografií etiopské krajiny, zvyků a rituálů tamních lidí. Etiopská krajina a zvyky a rituály tamních lidí ho natolik uchvátily, že se od té doby do oblasti řeky Omo stále vrací. Dnes už má mezi domorodci přátele, u kterých přespává, prožívá s nimi rodinné události, pomáhá jim vyřizovat úřední záležitosti a vozí jim dárky, o které ho žádají. Oni mu zase umožňují zažívat a dokumentovat mizející Afriku, obřady a slavnosti, které už sotva někdo nafotografuje, protože mnohé, zejména ty násilné a nebezpečné, jsou dnes zakázány. To také pro řadu zdejších mimo jiné znamená, že nemohou opustit svou vesnici a navštívit město; kdyby policista u někoho zahlédl na těle rituální jizvy, z nichž každá znamená zabitého nepřítele, dotyčný by už zřejmě nevyšel z vězení. Lidé od řeky Omo totiž své vlastní zákony stále dodržují.

Roman Burda bude na besedě hovořit o světě, který je v důsledku moderních technologií stále menší a bližší, a přece zůstává vzdálený.

Roman Burda (1966) je autorem fotografické publikace ETHIOPIA OMO RIVER a soustavně fotografovat začal teprve po první návštěvě Afriky, kam se pravidelně vrací více než 12 let.