EVEREST: a superhuman challenge (české titulky)

Alex Txikon

Film Aitora Bareze o zimním výstupu  Alexe Txikona na Mount Everest (8.848m) ukazuje samotu a izolaci horolezců během opravdového zimního dobrodružství. Tento dokument zaznamenává jeden z velkých lidských úspěchů. Myšlenka projektu a filmu se soustředí více na lidskou stránku dobrodružství, zachycuje tvrdý život v základním táboře s velmi málo hodinami světla a v extrémních teplotách dosahujících až -60°C. Zdolání nebezpečného ledopádu Khumbu, dlouhou aklimatizaci i samotný boj o vrchol.

Film EVEREST: A SUPERHUMAN CHALLENGE získal hlavní cenu na festivalu horských filmů LADEK-ZDROJ POLAND 2017.

Film by Aitor Barez shows the solitude and isolation of the climbers during a true winter adventure. This documentary is called to be a reference on one of the great human achievements. The idea of the project and the movie is to focus more on the human side of the adventure, involving the team in charge of the filming in the adventure capturing the hard life in the base camp, with very few hours of light and extreme temperatures (which can drop to -60°C), the setting up of the Khumbu dangerous icefall, the long acclimatization phase and the attack to the summit.

Alex Txikon je jeden z nejlepších himalájských horolezců. Vylezl již 12 osmitisícových vrcholů včetně zimního výstupu na Nanga Parbat. Známý je především svými zimními výstupy. Nyní čelí zatím jeho největší výzvě a to je výstup na Everest v zimě bez přídavného kyslíku, což se zatím nikomu na světě nepodařilo.

Alex Txikon is one of the best mountaineers of the Himalaya. He has climbed twelve eight thousands meters high peaks including the historic first winter ascent of Nanga Parbat. He is well known specially for his winter expeditions. Nowdays he is facing his greatest challenge: Everest in winter without supplemental oxygen, an achievement that has never been done before.

Filmový tvůrce a fotograf. Horolezec, alpinista a lyžař. Pracoval pro španělskou televizi jako kameraman v rámci mnoha horolezeckých a lezeckých dobrodružných výprav po celém světě: v Himalájích, Kanadě, Peru...později založil vlastní produkční společnost Avista Multimedia.

Filmmaker and photographer. Climber, mountaineer and skier. He worked for the spanish TVE in "Al filo de lo imposible" as cameraman in many climbing and adventure expeditions around the world: Himalaya, Canada, Peruvian Andes....Later, he set up his own production company: Avista Multimedia.