Himalayas in winter (přednáška/in English)

Alex-Txikon-300x168

Když se Alexovi na začátku roku 2017 nepodařilo zdolat zimní vrchol Everestu, věděl, že to není poslední pokus: „Toto není sbohem, toto je naviděnou. Tento rok Everest nechtěl, abychom ho dobyli, co ale vím jistě, že Everest si zcela získal mé srdce. Snil jsem každý den od 25.12.2016, kdy jsme opustili náš domov, že zdoláme 8.848m dělících nás od oblohy, ale chtíč v horách nic neznamená. Nikdy nesmíte jít proti přírodě; toto je něco, čím se řídím po celou svou horolezeckou kariéru, pokud nechcete, aby vás hory porazily, neopouštějte je, respektujte je a starejte se o ně.“ Alex povypráví nejen o Everestu, ale také o svých dalších výpravách na osmitisícovky včetně úspěšného výstupu na Nanga Parbat (8.126m) v zimě.

When Alex was unable to finish with the winter ascent of the Everest peak at the beginning of 2017, he knew it was not the last attempt: „This isn’t a goodbye, it’s a ´see you later´. Everest hasn’t wanted this year to conquire its heart, but what I do appreciate clearly is that it has stolen my heart. I dream, every day, since we left our home on December 25 that we reach the 8848 meters that separate us from the sky, but greed is useless in the mountain. You never have to go against nature; this is something that has been engraved during my entire career in which I have lived very difficult moments: if you don’t want the mountain defeating you, don’t end with it; respect and care of it.“ Alex will talk not only about Everest, but also about his other eight-thousands-meters high peaks expeditions, including a successful ascent of Nanga Parbat (8.126m) in winter.

Alex Txikon je jeden z nejlepších himalájských horolezců. Vylezl již 12 osmitisícových vrcholů včetně zimního výstupu na Nanga Parbat. Známý je především svými zimními výstupy. Nyní čelí zatím jeho největší výzvě a to je výstup na Everest v zimě bez přídavného kyslíku, což se zatím nikomu na světě nepodařilo.

Alex Txikon is one of the best mountaineers of the Himalaya. He has climbed twelve eight thousands meters high peaks including the historic first winter ascent of Nanga Parbat. He is well known specially for his winter expeditions. Nowdays he is facing his greatest challenge: Everest in winter without supplemental oxygen, an achievement that has never been done before.

Filmový tvůrce a fotograf. Horolezec, alpinista a lyžař. Pracoval pro španělskou televizi jako kameraman v rámci mnoha horolezeckých a lezeckých dobrodružných výprav po celém světě: v Himalájích, Kanadě, Peru...později založil vlastní produkční společnost Avista Multimedia.

Filmmaker and photographer. Climber, mountaineer and skier. He worked for the spanish TVE in "Al filo de lo imposible" as cameraman in many climbing and adventure expeditions around the world: Himalaya, Canada, Peruvian Andes....Later, he set up his own production company: Avista Multimedia.