Indie svatá i nesvatá

Indie - 2 - foto Karel Wolf

Jaromír Marek, zahraniční zpravodaj jezdí do Indie třicet let. Našel v ní svaté osvícení, které tam hledají mnozí? Spolu s ním navštívíme některá svatá místa Indie, setkáme se se svatými muži, hinduistickými i budhistickými mnichy a dozvíme se také proč je vlastně v Indii kráva svatá. I to, jak se země za třicet let změnila.

Jaromír Marek je český novinář a reportér, v letech 2017 až 2022 zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království.