Indonéský tanec Nusantara

nusantara

Taneční skupina Kintari vystoupí spolu s tanečníky skupiny dračích lodí v tanci Nusantara propojujícím několik tanečních stylů celé Indonésie. Choreografie: Danang Nur Widaryanto.

Skupina Kintari působí v České republice již od roku 2006. Jejich taneční vystoupení podporují rozvojové projekty Kintari v Indonésii. Více na www.kintari.org.

Pražský klub dračích lodí se od počátků svého působení snaží propagovat dračí lodě nejen jako sportovní aktivitu ale klade též velký důraz na kulturu, jež je doprovází. A co by mohlo být z čínské kultury dračím lodím bližšího než právě dračí tanec? V roce 2006 proto klub dovezl do ČR originálního, 21 metrového čínského draka, který se v Asii běžně využívá při soutěžích v dračím tanci. Následně pak vznikla skupina dračího tance, která se svými originálními choreografiemi vystupuje po celé České republice i v zahraničí.