JAR a Lesotho – přechod Dračích hor

Kamila Hnykova - draci hory (6)

Přechod Dračích hor patří mezi nejkrásnější trekové trasy světa. Třítisícové štíty spadají strmými čedičovými srázy (tzv. escarpmentem) z náhorních plošin království Lesotha do jihoafrického státu Kwazulu-Natal. Trasa přechodu vede často po okraji escarpmentu a poskytuje impozantní výhledy na okolní dramatickou krajinu. Plnily se nám tu všechny trampské i cowboyské sny. Spali jsme v jeskyních, ráno a večer vyli kolem nás sveřepí šakali, nad kolmými stěnami létali orlosupi. Při nádherném východu slunce jsme pozorovali jeden z nejvyšších vodopádů světa Tugela Falls, jehož celkovou výšku stanovili čeští geodeti na 983 metrů. Tropické svahy jsou porostlé obrovskými cykasy, aromatické květy lákají motýly a strdimily. Spodní partie Dračích hor jsou tvořeny pískovci, ve kterých přívaly vod vymlely hluboké kaňony a soutěsky. Některé z jeskyní jsou vyzdobeny pravěkými skalními malbami Bushmanů. Za 27 dní treku jsme na hřebenovce kromě lesotských pastevců, stád polodivokých koní, několika antilop a tlupy paviánů potkali jen 6 turistů, na rozdíl od Krugerova národního parku a Blyde River kaňonu, kde počet turistů místy převyšuje počty zvířat. Podzimní část akce se konala v termínu 19. 9. 2019 – 6. 10. 2019.

KAMILA HNYKOVÁ se věnuje informatice, poznávání a fotodokumentaci přírodně, etnograficky a historicky zajímavých oblastí. Na svých cestách do málo civilizovaných částí světa navštívila vedle evropských států Rusko, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Nepál, Turecko, Peru, Indonésii, Bolívii, Chile, Nový Zéland. Putuje v pohorkách, na kole, na bruslích nebo s pádlem, s kamarády, s dětmi nebo s manželem Liborem Hnykem. Pokud ji mimořádně tolerantní rodinka může postrádat, šplhá po sopkách a po ledovcích, vystoupila na vrcholy Mont Blancu, Elbrusu, Pisca, Licancaburu. O svých zážitcích vypráví na besedách dětem i studentům, přednáší na setkáních cestovatelů. Pomáhá občanskému sdružení Surya s provozem Sluneční školy v Himálaji (www.surya.cz).