Malý Tibet, Ladakh

Michaela Neumannova - ladakh (23)

Malý Tibet – horské treky, tibetský budhismus, tibetská medicína a návštěva v Mulbecké škole

V letech 2016 a 2017 navštívila Michaela Malý Tibet coby dobrovolník Brontosaurů v Himalájích. Díky tomu měla možnost poznat mnoho inspirativních místních lidí, školu v Mulbeku, zajímavé učitele Tibetské medicíny i Tibetského budhismu, jejichž kurzů se zúčastnila. Neminulo jí ani několik zajímavých treků a výletů po velké části oblasti (NubraValley, PangongValley, Kargil, FokarZong, horská vesnice Sapi…). Své povídání doprovází nejen fotografiemi a videi, ale také ukázkou artefaktů z oblasti (khataky, tibetské mísy, thanky, motlitební mlýnky, maly …).

Cítí se být fotografkou a cestovatelkou. Miluje výpravy do jiných světů. Má ráda přírodu, ale není svým založením osamělý poutník zkoumající její tajemství. Na cestách ji baví setkávání s lidmi z odlišných kultur. Vzděláním je fotografka, psychoterapeutka a socioložka. Dlouhá léta se zajímá o rozvoj osobnosti člověka, o smysl bytí ... Cesty do dalekých oblastí ji přinášejí mnohé odpovědi na její otázky.