Opuštěné siidy v Laponsku

Michael Stanovsky - laponsko 2012 - 1030357

Laponsko, evropská krajina za polárním kruhem, je dnes poměrně pustá a většinou bez cest. Po poslední válce se téměř vylidnila, přesto se tam dají nalézt místa, kde stála lidská obydlí a rybářské vesnice. Dojít k nim však znamená brodit močály a řeky, přejít skalnaté kopce a obcházet obrovská jezera… Vyprávění Michaela Stanovského o expedicích Severských listů z posledních let.

Původním povoláním programátor, dnes také novinář, cestovatel a fotograf. Srdce nechal na severu Evropy, projezdil všechny severské státy Evropy, dříve také jako průvodce outdoorové cestovky. Dnes už trampuje s batohem na zádech převážně po kopcích a v divočině nejsevernějších končin kontinentu, po Laponsku. Šéfredaktor časopisu a internetového portálu Severské listy.