Přechodové rituály

Lilia K

V dnešní době čím dál tím víc nabírají na popularitě tzv. přechodové rituály.

Pokud se podíváme zpátky do minulosti, tak například zkouška dospělosti a různé formy ritualizovaných prožitků byly součástí většiny lidských společenství a komunit.
K čemu může být užitečný rituál? Jak bývají rituály převzaté v rámci církevních a náboženských struktur? V jaké formě naopak dnes začínají rituály vzkvétat mimo tyto struktury?

Lilia Khousnoutdinova se věnovala tři roky studiu rituálů v Anglii, kde je profese ceremonialistky méně dogmatická, existuje již řadu let a je právně ukotvená. Spolu s Lilií prozkoumáme základy a určité aspekty rituálů, které se opakují v různých koutech světa. Řekneme si více o kole roku, světových stranách, elementech nebo se podíváme na staré způsoby měření času podle slunečního cyklu tzv. kolo roku lunárního kalendáře.

Zabrousíme do psychologických aspektů toho proč a jak ceremonie může být užitečnou pomůckou pro lidské psyché, ať už jednotlivce nebo společenství. Řekneme si, jak nám rituály mohou pomoci vstřebat velké změny, a v jaké formě se vyskytují novodobé zkoušky dospělosti u nás v České republice.

Dozvíme se více o neopohanském ekofeminismu, který se zabývá právě znovunalezením dávné moudrosti předků, propojení se s lunárním cyklem a vhodnou implementací do současného života a rovněž se zabývá přechodovými rituály, který provází změnami během celého života člověka a to i např. svatební, předporodní, poporodní, pojmenování dítěte, ale i rozchodový nebo rituál posledního rozloučení.

Lilia vystudovala politologii a historii na univerzitě v Oxfordu a následně k tomu přidala Gender & Development na London School of Economics. Založila Nadační fond Propolis33 který se věnuje projektům týkajících se plánovaného rodičovství, mateřství, reprodukce a projektům s ženskou tematikou. Je členkou předsednictva Českého helsinského výboru. Procestovala bezmála půlku světa. Bydlela zejména v dalekém Novém Dillí, Tunisu, Bhútánu a řadě evropských zemí. Podporuje charitativní a rozvojové projekty v řadě destinací. Její životní láskou je tajemný Bhútán, do kterého se během posledních 15 let alespoň jednou ročně navrací a kde pracovala i pod patronátem královny matky.