Sokotra – prokletý ostrov nebo ráj?

Bohdana Rambouskova - Ditwah white heron

Sokotra je zapomenutý ostrov v Arabském moři, na kterém kdysi hnízdil pták Fénix. Stejně jako on se i Sokotra každý rok znovu rodí z popela – po období horkých větrů, kdy se kvůli rozbouřenému moři nedá u břehů ostrova přistát a obyvatelé přežívají ukryti v horách. Sokotra byla od okolního světa izolována až do roku 1999, kdy zde bylo otevřeno letiště. Její endemické fauně a flóře, která připomíná cestu do pravěku, od té doby hrozí vyhynutí. Pomůže ostrovu status přírodní památky UNESCO?

Bohdana Rambousková působila v Jemenu a na ostrově Sokotra jako dobrovolnice OSN od roku 2009 až do vypuknutí Arabského jara a s ním spojené evakuace cizinců ze země. Pracovala pro projekt Rozvojového programu OSN (UNDP), který měl zajistit, aby překotný rozvoj Sokotry nepoškozoval jedinečnou místní biodiverzitu. Ve volných chvílích učila místní ženy angličtinu a snažila se zvládnout alespoň pár slov sokotránštiny - jazyka, jenž nemá psanou formu. Bohdana nemá moc ráda cestování. Mnohem raději ve světě žije.