Střední Asie

Garik Avenisian - stredn iasie

Střední Asie

Vydavatel. Od roku 1995 žije v Praze. V roce 2012 - titul Master mezinárodní federace fotografického umění (MFIAP). Více než 300 účastí v mezinárodních výstavách a soutěžích po celém světě. Organizoval mezinárodní třídenní setkání fotografů Inter Photo Camp, který probíhá jednou ročně od roku 2004. Vydával časopis PhotoART 2006-2008. Předseda České federace fotografického umění.