Sulawesi – ostrov na hranici světadílů

Ales Hoffmann - sulawesi Bawakaraeng

Ostrov Sulawesi (dříve Celebes) leží přímo na rovníku ve střední části Indonésie; je znám svým prapodivným tvarem a specifickou biotou na pomezí Asie a Austrálie. Projeli jsme ho od sopečného severu po krasový jih, včetně přilehlých ostrůvků. Věnovali jsme se především tropické přírodě (deštné lesy, korálové útesy, hory), ale nevynechali jsme ani návštěvu křesťansko-animistických Toradžů, jejichž funerální zvyky jsou hlavním (a často jediným) cílem většiny zahraničních turistů.

Biolog, který své cesty často směřuje i za architekturou, tropická příroda však destinačně převládá. Zvláště oblíbené má hory a horské rostlinstvo.