Tajemné Borneo (Malajsie)

PETR BLAHUS - BORNEO - Semenggoh 45

Tajemné Borneo. Peklo i ráj na samém rovníku, legendární stezka Lovců lebek vedoucí džunglí starou 170 milionů let do největších jeskyní na planetě i na překrásné opuštěné nebo takřka neznámé atoly u pobřeží třetího největšího ostrova světa. Ale nejen to – dozvíte se také, jak chutná nejtypičtější malajské jídlo, jak dodnes žijí původní obyvatelé džungle Dayakové a jaký je to pocit dívat se zblízka do očí divokého lesního muže orang-utana… Také nač si dát pozor během putování na tato krásná, leč nebezpečná místa, obývaná snad nejusměvavějšími lidmi na světě, kteří ale ještě před 70 lety sbírali lidské hlavy.

V roce 1976 vstoupil do ilegálního skautského oddílu, který ho nasměroval k celoživotnímu zájmu o cestování a přírodu. Od roku 1992 publikuje v řadě periodik (Reflex, Týden, Právo), včetně cestovatelských (Koktejl, Cestopisy, Českopis). Jako jeden z nemnoha autorů si ke svým reportážím pořizuje zároveň i vlastní fotografie, které už několikrát také vystavoval. V letech 2006 - 2010 pracoval jako redaktor deníku Právo, od té doby je na volné noze. V současnosti je šéfredaktorem jedněch právnických novin. V minulosti sloužil mimo jiné tako v Aktivních zálohách. Mezi jeho koníčky patří kromě cestování také létání, fotografování, dobrá vína a střelba.