UGANDA

Kateřina Chauveau - UGANDA - DSCF5690

Kouzlo Ugandy je pro mnohé příjemným překvapením. Promítání se zaměřuje nejdříve na přírodní krásy, národní parky a unikátní zážitky z deštného pralesa¨, které mohou nabídnout jen 3 africké země. Kromě pohledu běžného turisty nabízí přednáška i možnost nahlédnout do života obyčejných uganďanů a blíže se seznámit s několika konkrétními přiběhy.

Kateřina Chauveau (Andrlová) začala v Africe jako průvodkyně CK Livingstone. V roce 2006 založila a stále vede neziskovou organizaci Bwindi Orphans – www.bwindiorphans.org, která pomáhá znevýhodněným ugandským dětem. Na tuto humanitární práci navazuje společnost Bwindi Coffee s.r.o., která pracuje s ugandskými farmáři, - nakupuje, zpracovává a prodává kvalitní ugandské produkty – www.bwindicoffee.cz