Venezuela ve 3D – ztracený svět v podzemí

Marek Audy - venezuela - Domino1

Vědecká expedice na stolové hory venezuelské Guayany je jako domino! Masiv Chimantá je náš hrací stůl, expediční tým složený ze specialistů různých vědeckých oborů, jsou hráči. Každý přikládá své kostky do společného hada poznání nitra Ztraceného světa.

Název Ztracený svět uvedl do světového povědomí spisovatel Arthur Conan Doyle před sto lety v roce 1912. Ve svém stejnojmenném románu se nechal inspirovat vyprávěním prvních průzkumníků stolových hor. Domorodci tyto prastaré geomorfologické útvary nazývají tepui. Dva tisíce metrů vysoké, kolmé stěny, tyčící se nad neprostupnými guayánskými deštnými lesy, spolehlivě brání návštěvě nejen člověku, ale i většině zvířat. Na pustých náhorních plošinách mohou přistát jen vrtulníky.

Na vrcholcích stolových hor nalezneme díky jejich specifickému klimatu izolovanou endemickou flóru a faunu. Teprve v posledním desetiletí se zde českým a slovenským speleologům podařilo nalézt jeskyně. Byl to unikátní a celosvětově významný objev.

Do roku 2002 řada světových geologů nepředpokládala existenci větších jeskyní v těchto horninách. Rozsáhlost podzemních pískovcových prostor však šokovala celý speleologický svět. Některé dómy jeskynního systému Brewer se řadí k největším přírodním podzemním prostorám světa.

Dalším přínosem pro vědu je dosud spoře popsaný mikroskopický život těchto jeskyní. Dokument zachycuje fyzicky namáhavou práci speleologického týmu, který se snaží zdokumentovat nové části jeskyně a odebrat vzorky neznámých mikroorganizmů.

 

Marek Audy (*1969 v Brně) vystudoval VUT Fakultu strojní. Jeho motto "Vstoupit do  neznámé jeskyně, je jako objevovat novou planetu" jej stále žene dál. Speleologii se věnuje od dětství.  Od konce 80. let  organizuje speleologické expedice do zajímavých krasových oblastí celého světa. Od roku 2002  zorganizoval deset speleologických výzkumných expedic do pískovcového krasu na stolové hory Venezuely - Tepui. Výsledkem těchto výprav jsou objevy nejdelších pískovcových jeskyní světa. Vedle vlastních explorací nových jeskynních systému se věnuje především fotografování. Byl účastníkem a dokumentoval řadu mezinárodních speleologických objevů, např. objev jeskyně Tří naháčů v Íránu, která se stala nejdelší solnou jeskyní světa. Stereoskopii (3D) se věnuje od roku 1994, kdy  poprvé fotografoval 3D diaseriál  z jeskyní Moravského krasu. Pestrá publikační činnost vrcholí vydáním stereoskopické knihy: "Domino-hra v podkroví Ztraceného světa". Kniha rozšiřuje děj stejnojmenného filmu který je 1. českým 3D dokumentárním filmem.