Východní Makedonie

Libor Drahonovsky - makedonie (10)

Během besedy s promítáním procestujeme východní Makedonii, která neprávem patří mezi nepříliš navštěvované části Balkánu. Spatříme majestátní hory, půvabné kaňony i skalní útvary, rozvaliny antických měst, půvabné vesničky s bohužel postupně zanikající lidovou architekturou, středověké kláštery a kostely nezřídka zdobené rozsáhlými soubory fresek. Prohlédneme si několik měst, včetně starobylého Kratova, které ve středověku bohatlo díky těžbě zlata a kde se dodnes dochovalo několik malebných mostů. Neopomineme ani metropoli Skopje s pamětihodnostmi i novodobou, značně megalomanskou architekturou. Vystoupáme také na horu Kokinu, kde v dávných dobách fungovala obdivuhodná observatoř. Povíme si mnohé ze života místních obyvatel.

Cestovatel a dobrodruh Mgr. Libor Drahoňovský s oblibou mnohá léta cestuje převážně autostopem po různých částech Ruska.