Vystoupení indonéského tance Bajidor kahot

Taneční skupina Kintari (3)

Členky taneční skupiny Kintari (Jana Wolfová, Lila Mohini a Tereza Outratová) zatančí tradiční indonéský tanec s vějíři, Bajidor kahot.

Skupina Kintari se specializuje na tance JV Asie především tance indonéské. Svými projekty navíc podporuje vzdělání chudých dětí v Indonésii, kde Kintari staví školy, ve kterých zajišťuje i výuku dobrovolníky z ČR. Více na www.kintari.org