Vystoupení orientálního tance

Tereza Outratová

Orientální tanečnice Tasnim (Tereza Outratová) zatančí jednu ze svých autorských choreografií orientálního tance, ve kterém vychází především z klasického egyptského stylu raks sharki.

Tereza Outratová vystupující pod uměleckým jménem Tasnim se zabývá orientálním tancem již 10 let. Účastní se seminářů předních českých i zahraničních tanečnic a vede vlastní taneční a zumba kurzy. Od roku 2007 je také členkou taneční skupiny Kintari, která se zabývá tanci JV Asie. Více na www.kintari.org