Žít a pomáhat v Indonésii

Jana Wolfova - Indonesie 151 (31)

Jana Wolfová, teatroložka, cestovatelka a zakladatelka Kintari foundation o.s., vám přiblíží, jaké to je žít, studovat, učit a pomáhat v Indonésii. Seznámí vás s rozvojovými projekty Kintari foundation v Indonésii a s programem pro dobrovolníky, kterého se celoročně účastní zájemci z celé České republiky, aby v místních školách na Lomboku svým působením přispěli ke vzdělání chudých dětí. Kintari foundation působí v ČR již od roku 2006 a aktivně zde prezentuje indonéskou kulturu v rámci svých uměleckých programů, přednášek a workshopů. Výtěžek z těchto kulturních programů pak slouží k realizaci rozvojových projektů Kintari na Lomboku. Více na www.kintari.org.

Vystudovala magisterské studium obecných dějin a teorie umění, obor teatrologie na FFUK v Praze. Dva roky studovala také v Indonésii na Institutu umění tradiční balijský tanec a stínové divadlo. V roce 2006 založila Spolek Kintari foundation, v rámci něhož Jana prezentuje umění JV Asie v Čechách a podporuje vzdělání chudých dětí v Indonésii, kde Kintari provozuje několik škol a talentovaným studentům umožňuje další vzdělávání. S manželem Karlem procestovala nejen JV Asii, ale také řadu zemí Afriky, Evropy a Ameriky. V posledních letech se vydávají na dobrodružné cesty po světě i se svými třemi dětmi.