NĚNCI – kočovní pastevci sobů

MARCEL REBRO - polar rusko (2)

Něnci jsou kočovní pastevci sobů, žijící v nehostinném prostředí ruské tundry. Stráví ročně šest měsíců na cestách, žijí ve stanech při teplotách -50°C, denně chrání svá stáda před vlky, jedí sýrové sobí maso. Cestovatel a fotograf Marcel Rebro s nimi strávil tři zimy. Ale teprve během té poslední se stal plnohotnotným členem jejich společenství a absolvoval s nimi část pouti ze severu na jih. Stal se z něj BÍLÝ NĚNEC.

 

Dokumentární fotograf, cestovatel a dobrodruh Marcel Rebro hledá po celém světě místa a lidi nedotčené civilizací, lidi žijící v těsném kontaktu s přírodou a jejich přirozeným prostředím. Specializuje se na země bývalého Sovětského svazu a Asii.