Žralok – právo zabíjet a přežít

Richard Jaronek - zralok

Mají právo žraloci přežít? Můžou vůbec taková mon­stra žít na naší plan­etě? Chcete je tady? Když se kohoko­liv na své před­nášce ptám, zda by přis­pěl 10 korun na nadační fond pod­poru­jící žraloky, nena­jde se téměř nikdo. Když se ste­j­nou otázkou zep­tám, zda přis­pěje na delfíny, budou lítat i stoko­runy. Důvod je jasný. Delfín je miláček a žralok bestie. Aspoň tak nám to vysvětlil režisér Steven Spiel­berg ve filmu Čelisti. Je tomu ale opravdu tak. Je žralok zabi­ják? Odpověď zní: ANO! Je přírodou pře­durčen k tomu, aby zabí­jel a lovil, ale není to hloupý, neopa­trný, bezmyšlenkovitě reagu­jící netvor. Je až příliš opa­trný a velmi dlouho se rozmýšlí nad tím, než se do nečeho (někoho) zakousne.

Kde pro mnohé hran­ice kon­taktu se zvířaty končí, tam Richard Jaroněk zapíná fotoaparát. V místě, kdy se začne opovrho­vaná hyena při­b­ližo­vat, on udělá krok vpřed. V momentě, kdy jsou žraloci zah­ní­va­jící náv­nadou na hlad­ině tak roz­di­vočení, nasazuje si výstroj a skáče do vody. Dívat se do očí písečné zmiji, když víte, že její jed lehce ukončí vaše sny či krmit z ruky sibiřského tygra.… To jsou momenty, které Richarda nepop­satelně nabíjejí energií. V těchto situ­acích necití žádný strach a věří, že exis­tuje něco ‘mezi nebem a zemí’, kdy může obyče­jný lid­ský suchoze­mec komu­niko­vat i s Velkým Bílým žralokem.