Kazachstán a Kyrgyzstán – dvě dívky, stop a stan

145-2

Cestujem. Stop! Cestujem stopem.

Koná se:

Kolem Světa | 11. 03. 2018 | PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 4 | 16:00 - 17:00 | detail festivalu

Rumunské víly - Štěpánka Šustrová