Časosběry 1 – Shooting TimeLapse

201312021541DSC_8273-200x200

**** english version below ****

V prvním díle cyklu o časosběrné fotografii bude Gunther Wegner hovořit o základech i více pokročilých aspektech časosběrné fotografie: jaké vybavení je k tomu potřeba, přístupy pro co nejlepší focení a jak se vyhnout blikání. Bude hovořit o jednoduché technice focení se statickou kamerou, ale také seznámí s technikou časosběrné fotografie pomocí pohybujícího se fotoaparátu. Samozřejmě, že ukáže i řadu působivých příkladů této techniky fotografie, které pořídil na svých cestách kolem celého světa, stejně tak jako je doplní o zajímavé příběhy.

In his first lecture Gunther will talk about the basic and more advanced aspects of time lapse photography: the equipment needed, approaches for the best shooting and how to avoid flicker. He will talk about simple approaches with a static camera but also give an impression on how those time lapses with moving camera are done. Of course he will show many impressive examples that he shot on his trips around the globe and certainly have some interesting stories to tell! After the lecture there will be a Q&A with Gunther, where you will have the opportunity to ask questions. 

Po přednášce bude následovat beseda. Přednáška bude vedena v anglickém jazyce

Německý fotograf, Gunther Wegner, je jedním z předních expertů na časosběrnou fotografii a její editaci. Jeho Software "LRTimelapse", který vyvinul, je dnes používán většinou profesionálních fotografů zabývajících se časosběrem, neboť tento software jim umožňuje používat své oblíbené fotografické nástroje (Lightroom / Adobe Creative Suite) k výrobě časosběrné fotografie se všemi výhodami a specifiky, které tyto nástroje nabízejí pro úpravu obrázků. LRTimelapse jim umožňuje snadno se vypořádat s časosběrnými specifiky, stejně jako možnost odstranění "blikacího efektu" a dokonce umožňuje takzvaný "svatý grál časosběrné fotografie": hladké přechody ze dne na noc snadno proveditelné jedním kliknutím.