Na nepálské svatbě – rej barev a vůní

portrait of bride Nepal

Nepál je multietnický stát obývaný množstvím nejrůznějších národů a kmenů. Zrovna jako se liší jejich jazyky, zvyky a obyčeje, tak i svatební obřady jednotlivých nepálských kmenů mohou být velmi různorodé. Přijďte se podívat, jakým způsobem tradiční nepálská svatba probíhá mezi Čátriji, Nevárci, Tamangy či Magary a dozvědět se, jak se v Nepálu manželství uzavírají i další specifika himálajských svazků, mezi něž patří např. polyandrie nebo nemožnost rozvodů.

Tomáš Beránek - cestovatel, fotograf, kartograf a geograf, je hlavou spolku Namasté Nepál (www.namastenepal.cz) a pomáhá nejchudším dětem v zemi pod Himálajem. Nepál, kam jezdí již čtvrtstoletí, se stal jeho druhým domovem a nejraději vyhledává destinace, kam turista zabloudí opravdu jen výjimečně.